Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej

Czas trwania kursu:

  • III kl.upr. - 134g w tym zajęcia teoretyczne - 52g (BHP, Użytkowanie i obsługa maszyn, Budowa maszyny, technologia robót) oraz zajęcia praktyczne - 82g /na 10 os. grupę
  • I kl. upr. 41g w tym zajęcia teoretyczne - 16g oraz zajęcia praktyczne - 25g /na 10 os. grupę

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowaniem uczestników do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją Centrum Koordynacji i Certyfikacji Koordynacji Szkolenia Operatorów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora maszyn w danej klasie uprawnień.

Minimalne warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • badanie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania ww. zawodu (badania są wliczone w cenę i odbywają się w Ośrodku)


Wróć

Wszelkie prawa zastrzeżone przez OSIUZ Projekt i wykonanie: BauDesign