O nas

Ośrodek OSiUZ RzeszówOśrodek powstał w kwietniu 1994r. Jego działalność wówczas koncentrowała się na realizacji dwóch węzłowych zagadnień: kursów przekwalifikujących osoby bezrobotne do nowych zawodów, zwłaszcza budowlanych, oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W kolejnych latach, w związku z coraz częstszymi zamówieniami zakładów pracy i osób prywatnych, Ośrodek konsekwentnie poszerzał zakres i profil usług statutowych i aktualnie oferta obejmuje kształcenie w ponad 50 zawodach. Koncentruje się ona na kształceniu: operatorów maszyn budowlanych i drogowych na III, II i I klasę uprawnień nadzorowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz uprawnień na maszyny i urządzenia podlegające pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. Ośrodek specjalizuje się również w przygotowaniu kadr do wykonywania robót w zawodach budowalno-montażowych we wszystkich podstawowych specjalnościach.

Sala wykładowa


Ośrodek aktualnie mieści się w budynku Automobilklubu Rzeszowskiego przy ul. Wyspiańskiego 2 w Rzeszowie, gdzie posiada 5 sal wykładowych o łącznej powierzchni 235 m2 w pełni przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Każda z sal jest wyposażona w urządzenia nagrywająco-odtwarzające (laptopy, wizualizer), plansze poglądowe oraz przekroje i modele części maszyn do poszczególnych zagadnień tematycznych. Sale są należycie oświetlone, a dwie z nich klimatyzowane. W budynku znajduje się część rekreacyjna oraz sanitariaty, w tym jeden męski i dwa żeńskie, a warunki lokalowe spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, i są zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. W pobliżu zajmowanego lokalu jest dostateczna liczba miejsc parkingowych. Posiadana baza do prowadzenia zajęć teoretycznych to lokal nowoczesny, spełniający wszelkie standardy wymagane przy kształceniu osób dorosłych.

Koparka

 

Do prowadzenia kształcenia praktycznego Ośrodek posiada własny poligon (40 arów) przy ul. Przemysłowej 13 a, który daje możliwość prowadzenia tychże zajęć w naturalnych warunkach glebowych. Pozwala to na indywidualizację prowadzonego kształcenia praktycznego i realizację wszystkich przewidzianych programem haseł programowych. Poligon jest ogrodzony, monitorowany oraz podświetlony, co umożliwia prowadzenie zajęć w godzinach wieczornych. Na poligonie znajduje się niezbędne zaplecze socjalne oraz punkt sanitarny. Do nauczania teoretycznego i praktycznego Ośrodek zatrudnia profesjonalną kadrę o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych. W świetle przedstawionych faktów, jest oczywiste, że Ośrodek postawił przede wszystkim na jakość kształcenia, co spotyka się z wysoką oceną i dużym uznaniem odbiorców naszych usług.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez OSIUZ Projekt i wykonanie: BauDesign