Oferta

Aktualny zakres kształcenia w ramach działalności Ośrodka obejmuje:

1. Urządzenia podlegające pod nadzór Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

1.1 Maszyny ziemne

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Klasa uprawnień

 

1.

Kurs operatora koparkoładowarki

III – wszystkie*
*- kwalifikacje operatora upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton oraz ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton

2.

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej

III kl- do 25 ton
I kl. - wszystkie

 

3.

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej

III kl. – do 20 ton
I kl. - wszystkie

4.

Kurs operatora spycharki III kl. – do 110 kW
I kl. - wszystkie
 

5.

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

III kl. –do 800mm
II kl. - wszystkie

6.

Kurs operatora równiarki  I kl. - wszystkie  

7.

Kurs operatora pogłębiarki jednonaczyniowej pływającej II kl. - wszystkie  

8.

Kurs operatora pogłębiarki ssącej środlądowej III kl. - wszystkie  

9.

Kurs operatora pogłębiarki wieloczerpakowej pływającej II kl. wszystkie  

10.

Wiertnice do kotwi Bez klasy  

1.3 Maszyny różne i inne urządzenia

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

Klasa uprawnień

 

1.

Kurs montażysty rusztowań budowlano montażowych metalowych- montaż i demontaż

Bez klasy

2.

Kurs operatora pomp do mieszanki betonowej III kl. - wszystkie

3.

Kurs operatora podajników do betonu II kl. - wszystkie

4.

Wielozadaniowe nośniki osprzętu Bez klasy

2. Urządzenia podlegające pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego

Lp.

Nazwa maszyny lub urządzenia

 

1.

Wózki podnośnikowe II WJO

2.

Wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgnikiem I WJO

3.

Żurawie wieżowe

4.

Żurawie samojezdne

5.

Żurawie stałe, przenośne i przejezdne (HDS)

6.

Podesty ruchome przejezdne (zwyżki)

7.

Podesty ruchome przejezdne wolnobieżne

8.

Dźwigi osobowo-towarowe

9.

Suwnice

10.

Wciągniki i wciągarki

11.

Rusztowania wiszące

12.

Samochodowe podnośniki hydrauliczne

13.

Wyciągi budowlane WBT

3. Pozostałe kursy

Lp.

Nazwa szkolenia

Klasa uprawnień

 

1.

Wszystkie podstawowe zawody budowlano-montażowe i wykończeniowe

   

2.

Okresowe szkolenia BHP

   

3.

Kasy fiskalne

   

4.

Kursy pedagogiczne

   

5.

Skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

III

6.

Maszyny do produkcji, sortowania, i uszlachetniania kruszyw

III, II – wszystkie typy

7.

Samojezdne malowarki znaków na jezdni

III – wszystkie typy

8.

Sprężarki

III

9.

Recyklery

III – wszystkie typy

10.

Wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne

III – wszystkie typy

11.

Elektrownie polowe

III, II

12.

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

III – wszystkie typy

13.

Agregaty tynkarskie

III – wszystkie typy

14.

Ręczne narzędzia udarowe

Bez klasy

15.

Betoniarki

III – wszystkie typy

4. Stała obsługa BHP w instytucjach i przedsiębiorstwach do 100 osób, opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla zakładów pracy

Ceny konkurencyjne, zawsze do uzgodnienia!

Wszelkie prawa zastrzeżone przez OSIUZ Projekt i wykonanie: BauDesign